Algemeen Ambtsbericht over Irak (november 2016)

In dit Algemeen Ambtsbericht wordt de situatie in Irak beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Irak en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Iraakse asielzoekers. Bij het Ambtsbericht bevatten de Terms of Reference (ToR) een overzicht met aandachtspunten.

Algemeen Ambtsbericht Irak (PDF | 99 pagina's | 1,9 MB)

Terms of Reference Algemeen Ambtsbericht Irak (PDF | 16 pagina's | 2,1 MB)