Algemeen Ambtsbericht Irak (mei 2018)

Algemeen Ambtsbericht over de situatie in Irak, voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Irak en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Iraakse asielzoekers. Bij het Ambtsbericht bevatten de Terms of Reference (ToR) een overzicht met aandachtspunten.

Algemeen Ambtsbericht Irak (PDF | 96 pagina's | 1,7 MB)

Terms of Reference Algemeen Ambtsbericht Irak (PDF | 12 pagina's | 728 kB)

Periode ambtsbericht: oktober 2016-februari 2018

Dit ambtsbericht beslaat de periode van oktober 2016 tot en met februari 2018. Relevante ontwikkelingen tot aan de publicatie van dit ambtsbericht zijn zoveel mogelijk meegenomen. Dit ambtsbericht is een actualisering van eerdere thematische ambtsberichten over de veiligheidssituatie in Irak.