Algemeen Ambtsbericht Iran (maart 2019)

Algemeen Ambtsbericht over de situatie in Iran, voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Iran en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Iraanse asielzoekers. Bij het Ambtsbericht bevatten de Terms of Reference (ToR) een overzicht met aandachtspunten.

Algemeen Ambtsbericht Iran (maart 2019) (PDF | 72 pagina's | 1,1 MB)

Periode Ambtsbericht: juni 2017-februari 2019

Dit Ambtsbericht is een actualisering van het algemeen ambtsbericht over Iran van mei 2017. De verslagperiode beslaat de periode juni 2017 tot en met februari 2019. Relevante ontwikkelingen tot aan de publicatie van het Ambtsbericht zijn voor zover mogelijk in het Ambtsbericht opgenomen.

Ambtsberichten ouder dan 8 jaar in webarchief

Zoekt u een Ambtsbericht ouder dan 8 jaar en kunt u dat hier niet vinden? Raadpleeg dan het webarchief van Rijksoverheid.nl.