Kabinetspositie Europese concurrentiekracht

In dit stuk gaat het kabinet in op de vraag hoe de Europese Unie (EU) moet omgaan met het principe van open markten in een tijd van snelle technologische ontwikkelingen en verschuivende machtsverhoudingen, ook met het oog op het borgen van de (economische) veiligheid.

Kabinetspositie Europese concurrentiekracht (PDF | 10 pagina's | 482 kB)