Beslisnota bij Kamerbrief inzake voornemen tot verlenging verdrag Sint Maarten, eerste verlenging

Beslisnota bij Kamerbrief over voornemen tot verlenging verdrag met Frankrijk ten behove van Sint Maarten, eerste verlenging. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.