Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over het voorstel voor verordening Europese digitale identiteit

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over het voorstel voor verordening Europese digitale identiteit (PDF | 2 pagina's | 1,4 MB)