Beslisnota bij antwoord op Kamervraag over Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoord op Kamervraag over Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (PDF | 2 pagina's | 138 kB)