Antwoord op Kamervraag over Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op de vraag in hoeverre het digitaal verzenden van stukken dezelfde waarborgen biedt als aangetekende verzending per fysieke post. Het Tweede Kamerlid Rajkowski (VVD) heeft deze vraag gesteld tijdens het plenaire debat over de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer.

Antwoord op Kamervraag over Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (PDF | 4 pagina's | 204 kB)