Beslisnota bij Kamervragen over stijgende energieprijzen sportaccommodaties

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen over stijgende energieprijzen sportaccommodaties (PDF | 3 pagina's | 1,2 MB)