Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over Landbouw- en Visserijraad van 26 september 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij beslisvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over Landbouw- en Visserijraad van 26 september 2022 (PDF | 2 pagina's | 1,4 MB)