Beslisnota bij brief Aanvullende maatregelen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij brief Aanvullende maatregelen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie (PDF | 4 pagina's | 159 kB)