Kamerbrief over aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over maatregelen die hij wil nemen  tegen georganiseerde criminaliteit in het gevangeniswezen. Daarbij gaat hij in op de uitvoering van de motie van het Kamerlid Ellian (VVD). Deze motie verzocht om nadere maatregelen in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Tot slot nodigt hij de leden van de Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV)uit voor een besloten technische briefing over de EBI. Een beslisnota stuurt hij mee met de Kamerbrief.

Kamerbrief over aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie (PDF | 7 pagina's | 219 kB)