Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over verzamelbrief ggz en rode draden analyse NZa

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over verzamelbrief ggz en rode draden analyse NZa (PDF | 2 pagina's | 1,1 MB)