Antwoorden op Kamervragen over verzamelbrief ggz en rode draden analyse NZa

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over de verzamebrief van 7 juli 2022 over ggz en rode draden analyse en verkenning van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over (voorgenomen) sluitingen en veranderingen in behandelaanbod. De vragen zijn gesteld door de fracties van VVD, D66, CDA, PvdA en GroenLinks in de Tweede Kamer.

Antwoorden op Kamervragen over verzamelbrief ggz en rode draden analyse NZa (PDF | 36 pagina's | 2,1 MB)