Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over inwerkingtreding Omgevingswet

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over inwerkingtreding Omgevingswet (PDF | 4 pagina's | 432 kB)