Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over inwerkingtreding Omgevingswet

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Eerste Kamer zijn antwoorden op vragen over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De vragen zijn gesteld vanuit de vaste Eerste Kamercommissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De Tweede Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.

Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over inwerkingtreding Omgevingswet (PDF | 1 pagina | 67 kB)