Beslisnota bij Voortgang aanpassing niet-financiële informatie in begroting OCW 2023 en later

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Voortgang aanpassing niet-financiële informatie in begroting OCW 2023 en later (PDF | 3 pagina's | 108 kB)