Kamerbrief over voortgang aanpassing niet-financiële informatie in begroting OCW 2023 en later

Minister Dijkgraaf (OCW), minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en staatssecretaris Uslu (OCW) informeren de Tweede Kamer over de nieuwe manier van rapporteren over de niet-financiële informatie in de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor 2023 en later. De Kamerbrief is een vervolg op de brief van 23 juni 2023. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief over voortgang aanpassing niet-financiële informatie in begroting OCW 2023 en later (PDF | 3 pagina's | 233 kB)