Kamerbrief over voortgang aanpassing niet-financiële informatie in begroting OCW 2024 en later

Minister Dijkgraaf (OCW), minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en staatssecretaris Uslu (OCW) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van de aanpassing van niet-financiële informatie in de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor 2024 en verder. De brief is een vervolg op eerdere brieven van 9 november 2022 en van 23 juni 2022. De beleidsindicatoren (niet-financiële informatie) zijn te vinden op de website ocwincijfers.nl