Bijlage 1: Uitwerking van beleidsindicatoren in de beleidsagenda

Bijlage bij de Kamerbrief van 8 juni 2023 over de voortgang van de aanpassing van niet-financiële informatie in de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor 2024 en verder. De bijlage gaat over beleidsindicatoren in de beleidsagenda voor onderwijs.

Bijlage 1: Uitwerking van beleidsindicatoren in de beleidsagenda