Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang Nationaal Warmtefonds en motie De Groot

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang Nationaal Warmtefonds en motie De Groot (PDF | 2 pagina's | 96 kB)