Kamerbrief over voortgang Nationaal Warmtefonds en motie De Groot

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over de motie De Groot over de doelgroep voor 0% rente bij het Nationaal Warmtefonds (het Warmtefonds). Daarnaast biedt hij de jaarverslagen van het Warmtefonds over 2021 aan en geeft hij een beschrijving van de voortgang van het fonds in de eerste drie kwartalen van 2022.

Kamerbrief over voortgang Nationaal Warmtefonds en motie De Groot (PDF | 6 pagina's | 538 kB)