Beslisnota bij Kamerbrief voortgangsrapportage Nationaal Actieplan Vrouwen Vrede en Veiligheid 2021

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief voortgangsrapportage Nationaal Actieplan Vrouwen Vrede en Veiligheid 2021 (PDF | 3 pagina's | 1,6 MB)