Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken energiebesparingsbeleid bedrijven en instellingen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken energiebesparingsbeleid bedrijven en instellingen (PDF | 2 pagina's | 140 kB)