Beslisnota bij Kamervragen over artikel AERIUS dubbel ongeschikt voor opkoop piekbelasters

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen over artikel AERIUS dubbel ongeschikt voor opkoop piekbelasters (PDF | 1 pagina | 86 kB)