Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (PDF | 2 pagina's | 162 kB)