Beslisnota bij Kamerbrief over implementatie derogatiebeschikking en 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over implementatie derogatiebeschikking en 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn (PDF | 1 pagina | 101 kB)