Kamerbrief over implementatie derogatiebeschikking en 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn

Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over nieuwe ontwikkelingen rond de implementatie van de derogatiebeschikking en het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn. De minister komt terug op eerder aangekondigde voornemens, na zorgen van de Europese Commissie over de Kamerbrief van 2 december 2022.

Kamerbrief over implementatie derogatiebeschikking en 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn (PDF | 6 pagina's | 388 kB)