Beslisnota bij Kamervragen over raming en opleiding Sociaal-Psychiatrisch Verpleegkundigen (SPV)

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen over raming en opleiding Sociaal-Psychiatrisch Verpleegkundigen (SPV) (PDF | 3 pagina's | 952 kB)