Beslisnota bij Kamervragen over volgende fase actieve openbaarmaking beslisnota’s

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen over volgende fase actieve openbaarmaking beslisnota’s (PDF | 2 pagina's | 84 kB)