Antwoorden op Kamervragen over volgende fase actieve openbaarmaking beslisnota’s

Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over de volgende fase van actieve openbaarmaking van beslisnota’s. De leden van de Eerste Kamerfractie van de PvdD hebben de vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over volgende fase actieve openbaarmaking beslisnota’s (PDF | 3 pagina's | 180 kB)