Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over Besluit tot wijziging Besluit gebruik meststoffen in verband met de implementatie van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over Besluit tot wijziging Besluit gebruik meststoffen in verband met de implementatie van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (PDF | 3 pagina's | 117 kB)