Antwoorden op Kamervragen over Besluit tot wijziging Besluit gebruik meststoffen in verband met de implementatie van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vragen over het Besluit tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen in verband met de implementatie van het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn. De vragen zijn gesteld door de leden van de fracties van VVD, D66, CDA, GroenLinks, PvdD, CU, SGP en BBB van de vaste commissie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Antwoorden op Kamervragen over Besluit tot wijziging Besluit gebruik meststoffen in verband met de implementatie van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (PDF | 24 pagina's | 1,1 MB)