Beslisnota bij Kamerbrief over voortgangsrapportage onderhandelingen over de EHDS

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgangsrapportage onderhandelingen over de EHDS (PDF | 3 pagina's | 1,3 MB)