Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang integrale aanpak landelijk gebied, waaronder het NPLG

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang integrale aanpak landelijk gebied, waaronder het NPLG (PDF | 8 pagina's | 188 kB)