Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken opvang en doorstroom amv

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken opvang en doorstroom amv (PDF | 3 pagina's | 141 kB)