Kamerbrief over stand van zaken opvang en doorstroom amv

Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de actuele situatie van de opvang en doorstroom van de alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv). Hij geeft een toelichting op de verlenging van de maatregel van 17 jaar en 9 maanden. Ook gaat hij in op de stand van zaken van de motie van de Tweede Kamerleden Kröger (GroenLinks) en Piri (PvdA). De motie verzocht om voor elke opvanglocatie, inclusief de noodopvangvoorzieningen, een speciaal aangewezen contactpersoon per kind aan te stellen.

Kamerbrief over stand van zaken opvang en doorstroom amv (PDF | 3 pagina's | 170 kB)