Beslisnota bij Kamerbrief over termijn aanvraag registratie kiescollege niet-ingezetenen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over termijn aanvraag registratie kiescollege niet-ingezetenen (PDF | 3 pagina's | 98 kB)