Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken verordening Natuurherstel

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken verordening Natuurherstel (PDF | 1 pagina | 121 kB)