Kamerbrief over stand van zaken verordening Natuurherstel

Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de onderhandelingen over de conceptverordening Natuurherstel. De minister geeft ook antwoord op vragen over natuurherstel, het verslechteringsverbod en vernatting van veenweidegronden. De vaste commissie voor LNV heeft de vragen gesteld.

Kamerbrief over stand van zaken verordening Natuurherstel (PDF | 4 pagina's | 222 kB)