Beslisnota bij Kamerbrief over verlenging indiening Gecombineerde Opgave 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over verlenging indiening Gecombineerde Opgave 2023 (PDF | 3 pagina's | 190 kB)