Beslisnota bij Kamerbrief over reikwijdte normering verwarmingsinstallaties

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over reikwijdte normering verwarmingsinstallaties (PDF | 4 pagina's | 1,7 MB)