Beslisnota bij Kamerbrief over handreiking inrichtingskenmerken GOW30

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over handreiking inrichtingskenmerken GOW30 (PDF | 3 pagina's | 105 KB)