Kamerbrief over handreiking inrichtingskenmerken GOW30

Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de handreiking gebiedsontsluitingsweg 30 km/h (GOW30) van onafhankelijk kennisplatform CROW. De handreiking biedt gemeenten handvatten om binnen de bebouwde kom de verkeersveiligheid te verbeteren door het wegtype GOW30 toe te passen. De minister gaat in op de handreiking. Daaarnaast stuurt hij het rapport '30 km/h als landelijke, wettelijke norm'.

Kamerbrief over handreiking inrichtingskenmerken GOW30 (PDF | 3 pagina's | 393 KB)