Handreiking gebiedsontsluitingsweg 30 km/h (GOW30)

Handreiking van onafhankelijk kennisplatform CROW. De handreiking biedt gemeenten handvatten om binnen de bebouwde kom de verkeersveiligheid te verbeteren door het wegtype GOW30 toe te passen.

Handreiking gebiedsontsluitingsweg 30 km/h (GOW30) (PDF | 31 pagina's | 7,5 MB)