Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij memorie van antwoord Tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij memorie van antwoord Tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT (PDF | 3 pagina's | 146 kB)