Aanbiedingsbrief bij memorie van antwoord Tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de memorie van antwoord naar de Eerste Kamer over een tijdelijke uitwisseling van persoonsgegevens ter identificering van de ouders die gedupeerd zijn als gevolg van problemen bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslag en geconfronteerd zijn met uithuisplaatsing van kinderen.

Aanbiedingsbrief bij memorie van antwoord Tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT (PDF | 1 pagina | 153 kB)