Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over afbakeningsdocument hotspot COVID-19

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over afbakeningsdocument hotspot COVID-19