Beantwoording Kamervragen over afbakeningsdocument hotspot COVID-19

Minister-president Rutte reageert op het verzoek om de versie van de periode maart 2020 - september 2021 van het afbakeningsdocument van de hotspot COVID-19 te sturen. De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer heeft dit verzoek gedaan.

Beantwoording Kamervragen over afbakeningsdocument hotspot COVID-19