Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over Raad van Europa-Verdrag over AI, mensenrechten, democratie en rechtsstaat

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over Raad van Europa-Verdrag over AI, mensenrechten, democratie en rechtsstaat